ANEXA NR. 2 LA REGULAMENTUL INTERN
AL TABEREI LINGVISTICE DE VARĂ

"PROFICIENCY YOUTH LANGUAGE SCHOOL"

I. Reguli de folosire a bazinului (piscinei)


1.1 Pe perioada folosirii bazinului este necesar a ține cont de faptul că există risc crescut de alunecare. Fiecare beneficiar trebuie să aibă în vedere riscul crescut de accidente din incintă, datorat suprafețelor umede. De aceea cpiii vor purta permanent și obligatoriu, în toate zonele papuci antialunecare (antiderapanți).


1.2 Este interzis folosirea piscinii cu plăgi deschise, dermatite, dermatoze sau boli transmisibile. Afecțiunile de sănătate ascunse, nedeclarate, exonerează prestatorul de orice responsabilitate.


1.3 Accesul în piscină se face după efectuarea unui duș de prespălare, în costum de baie (inclusiv căciuliță) și numai prin locurile amenajate cu scăriță de acces sau trepte.


1.4 Beneficiarii în vârstă de până la 14 ani vor intra în piscină doar fiind însoțiți de personalul AO Proficiency Youth Language School sau personalul prestatorului serviciilor de bazin, sau supravegheați de aceștea;


1.5 Este interzis accesul în bazin cu alimente sau gumă de mestecat.


1.6 Nu sânt permise alergările și jocurile imprudente pe marginea bazinului. Este categoric interzis împingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea bazinului.


1.7 Copii vor păstra curățenia și normele sanitare în incinta bazinului.


1.8 În funcție de numărul de beneficiari prezenți în incintă, personalul însoțitor va decide cu privire la posibilitatea utilizării de obiecte de sport, joacă sau animație (mingi, echipamente de scufundare, etc.). În cazul în care personalul însoțitor va anunța faptul că nu este permisă utilizarea unui obiect de sport, joacă sau animație, beneficiarul va trebui să se conformeze.


1.9 Constatarea abaterilor de la comportamentului indicat supra, determină înlăturarea imediată și necondiționată a copilului din incinta bazinului.

II. Orice abatere de la prevederile normelor de conduită indicate supra din partea beneficiarului direct, constituie temei de reziliere a contractului de prestări servicii.

Notă:
• în funcție de compoziția chimică a materialului din care este lucrat costumul de baie, acesta se poate lărgi sau se poate decolora, sau ambele.