ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL INTERN
AL TABEREI LINGVISTICE DE VARĂ

"PROFICIENCY YOUTH LANGUAGE SCHOOL"

I. Reguli de circulație în afara spațiilor

1) Pietonii trebuie să se deplaseze pe partea dreaptă a trotuarelor, pistelor pentru pietoni sau pe potecile alăturate drumului public, iar în lipsa acestora - pe acostament. Pietonii se pot deplasa şi pe pistele pentru biciclişti, cu condiţia că nu stînjenesc circulaţia bicicliştilor şi a conducătorilor de ciclomotoare.


2)În cazul în care pietonii sînt impuşi, din cauza lipsei trotuarelor şi a acostamentelor, să se deplaseze pe carosabilul drumului amenajat cu o bandă de separare, ei trebuie să meargă unul după altul pe marginea dreaptă a carosabilului.


3) În afara localităţilor, pietonii trebuie să circule pe acostamentul din partea stîngă a drumului, iar în lipsa acestuia, cît mai aproape de marginea stîngă a carosabilului, în întîmpinarea fluxului de vehicule.


4) Pietonii trebuie să traverseze drumul numai pe trecerile semnalizate, inclusiv pe pasajele denivelate, iar în lipsa acestora la intersecţii pe linia trotuarelor sau acostamentelor.


5) La trecerile cu circulaţia dirijată, pietonii trebuie să se conducă de semnalele semafoarelor destinate pietonilor, iar în lipsa acestora – de semnalele semafoarelor care dirijează circulaţia vehiculelor sau de semnalele agenţilor de circulaţie.


6) La trecerile cu circulaţia nedirijată, pietonii au prioritate în trecere, în raport cu conducătorii de vehicule, însă ei vor ieşi pe carosabil numai cînd vor fi convinşi de siguranţa traversării.


7) Pietonilor li se interzice să se angajeze în traversarea drumului:
a) nemijlocit prin faţa sau spatele unui vehicul de rută oprit în staţie ori a altor vehicule oprite sau staţionate pe drum;
b) pe sectoarele de drum cu cîmpul vizual limitat;
c) prin spaţiul intersecţiilor în afara trecerilor pentru pietoni;
d) în cazul în care se apropie un vehicul cu regim prioritar de circulaţie, care emite semnale luminoase şi sonore.


8) Educatorii şi persoanele care însoţesc copii nu trebuie să admită ieşirea nesupravegheată a acestora pe carosabilul drumului.


9) Persoanele adulte care se deplasează cu copii în vîrstă de pînă la 12 ani trebuie să-i conducă numai pe partea exterioară a trotuarului, iar în lipsa acestuia - pe partea exterioară a acostamentului.


10) Grupurile de copii pot să circule, sub supravegherea persoanelor adulte, pe trotuare şi pistele pentru pietoni în coloană cîte doi, iar în lipsa acestora - pe acostament, dar numai pe timp de zi.
Conducătorii coloanelor sînt obligaţi:
a) să formeze coloana cu cel mult patru persoane în rînd, cu excepţia manifestaţiilor, defilărilor sau cortegiilor;
b) să semnalizeze coloana în flancul stîng, în faţă şi în spate, ziua - cu steguleţe roşii, iar pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă cu lanterne cu lumini: în faţă - de culoare albă, în spate - de culoare roşie;
c) să fracţioneze coloana în grupuri, semnalizîndu-le respectiv, dacă mărimea acesteia stînjeneşte depăşirea ei de către autovehiculele în mers.